Illustrator: export SVG bez vizuálních odchylek

Screenshot Export pro obrazovky

Základní nastavení Illustratoru bohužel v některých oblastech potřebuje upravit. Jedním z těchto míst je export pro obrazovky (CMD + Alt + E), který bez zásahu nezvládá poměrně zásadní věc – export SVG.

Export SVG - nastavení

Nastavení této funkce obsahuje dvě velmi důležité volby. Díky první můžete ponechat písmo ve zdrojovém souboru v editovatelné formě a nechat Illustrator veškerý text Převést na obrysy až pro finální SVG.

Druhá, trochu tajemná a o to důležitější, je nazvána Desetinné. Nápověda po najetí myši již trochu přibližuje, co může toto číslo ovlivnit: Zvolte přesnost vektorů v exportovaném SVG. Pokud jsou exportované soubory vizuálně odlišné od zdrojového, velmi pravděpodobně za to může toto nastavení.

Export pro obrazovky - nechtěný výsledek
Přiblížený detail: před a po špatném exportu

Zatímco u větších ilustrací se může nechtěný efekt „ztratit“, u log je již velmi výrazný. Doporučuji tedy zaexperimentovat se změnou této hodnoty. Vysoká čísla jsou však zbytečná, jen zvětšují velikost souboru. Mně se osvědčila přesnost na tři desetinná místa.

🤫 Psst! Článek vyšel v roce 2017 a protože řeší technikálie, může už být zastaralý. Berte ho tedy s rezervou.