WordPress: přiohnutí čerstvé instalace

Potřeba naučit se kódovat WP šablony a pořídit si místo na poznámky, které již Twitter nepojme, postupně vykrystalizovala v tento blog. Jelikož však weby raději bouchám ve formě čistého kódu bez CMS, znamenalo to také osvěžit si základy s WordPressem. Abych příště nemusel procházet tímto martyriem a vše dohledávat, níže je seznam toho nejpodstatnějšího.

Šablona

Největším problémem se ukázalo nalezení šablony, která by byla nenastylovaná, zároveň však přehledná. Pro tento blog se nakonec osvědčila práce s BlankSlate od TidyThemes.

Pluginy

  • BackWPup (záloha MySQL databáze)
  • Broken Link Checker (kontroluje funkčnost odkazů napříč webem)
  • Jetpack (oficiální doplněk od Automattic s řadou podstatných funkcí, ty zbytečné lze utnout na adrese https://domena.xy/wp-admin/admin.php?page=jetpack_modules&activated=true)
  • Simple Revisions Delete by b*web (po dopsání článku umožní smazat revize)
  • WP Super Cache (vytvoří statickou verzi webu a umožní tak rychlejší načítání)
  • Yoast SEO (nastavení sitemapy, rich-URLs, atp.; zbytečně složité, ale funkční)
  • Zalomení (automaticky odsadí jednoznakovky na nový řádek)

Negenerování dalších verzí obrázků (WPBeginner)

V kombinaci s optimalizací a pevnou rukou nad obsahem téměř zbytečná záležitost. Proto lze přenastavit generování dalších variant nahrávaných obrázků v Nastavení > Média a ušetřit trochu místa:

  • Velikost náhledu ponechat bez úprav (používá se pro galerie).
  • Pro Střední velikostVelký obrázek přenastavit šířku i výšku na 0.
  • Do functions.php přidat add_filter('max_srcset_image_width', create_function('', 'return 1;')); (viz Perishable Press), aby se do HTML nepřidával srcset.

Vypnutí WordPressích emoji

Dřív to asi mělo smysl jako pojistka pro případ absence na konkrétním zařízení, případně pro sjednocení vizuální podoby napříč platformami. Osobně se přikláním k OS native rešení. Do functions.php je potřeba přidat:

remove_action( 'wp_head', 'print_emoji_detection_script', 7 );
remove_action( 'admin_print_scripts', 'print_emoji_detection_script' );
remove_action( 'wp_print_styles', 'print_emoji_styles' );
remove_action( 'admin_print_styles', 'print_emoji_styles' );
add_filter( 'emoji_svg_url', '__return_false' );

🤫 Psst! Článek vyšel v roce 2018 a protože řeší technikálie, může už být zastaralý. Berte ho tedy s rezervou.