Berlín, leden 2019

V rámci migrace ze sociálních sítí z nich chci dostat také svůj obsah. Toto je první vlna zachraňující instafotky z cest na Kubu, do Norska, New Yorku a dalších. Výhledově bych se chtěl v těchto sběrných článcích rozepsat o okolnostech a okolí, ale známe to…