Aleš Krejčí – grafický designer

G&T soft

Návrh jednoduché značky.

Logo firmy G&T soft.