UX mýtus č. 1: Lidé na internetu čtou

UX mýty jsou autorizovaným překladem původně anglické série, kde tento článek vydal Zoltán Kollin jako Myth #1: People read on the web.


Lidé weby pročítají podrobně jenom za předpokladu, že je obsah opravdu zajímá. Jinak stránky pouze přelétnou a pozornost věnují zvýrazněným částem, nadpisům, krátkým odstavcům a přehledným seznamům. Jelikož spěchají, aby hledané informace získali co nejrychleji, nepodstatnou omáčku prostě přeskočí.

Nečekejte od lidí, že si přečtou obsah, který není na první pohled snadno stravitelný nebo relevantní. Dlouhým odstavcům, zbytečným informacím, reklamní výplni a prázdnému tlachání bychom se tedy na webu měli vyhnout.

Jak málo uživatelé čtou?

Kdy lidé čtou slovo od slova

  • Pokud lidé najdou hledanou informaci, je pravděpodobné, že si přečtou celý zbytek textu.
  • Průzkum ukazuje, že pokud uživatelé čtou pro potěchu, čtou pozorněji a ani čtení na monitoru jim nevadí.
  • Studie ukazují, že jsou i metodičtí čtenáři, kteří obvykle obsah neskenují a čtou odshora až dolů.
  • Dobře strukturované stránky navržené pro letmé prolétnutí mají vyšší pravděpodobnost pročtení.