UX mýtus č. 25: Vizuální stránka není důležitá, když je web dobře použitelný

UX mýty jsou autorizovaným překladem původně anglické série, kde tento článek vydal Zoltán Gócza jako Myth #25: Aesthetics are not important if you have good usability.


Někteří propagátoři použitelnosti naprosto zavrhují důležitost estetiky, odkazujíc se na neatraktivní avšak funkční stránky typu Craigslist.

Estetika ovšem má svou funkci. Atraktivní věci fungují lépe. Studie ukazují, že emoce mají významný vliv na uživatelský zážitek. Pokud je web oku lahodící, uživatelé jsou uvolněnější a web považují za věrohodnější a snazší na používání. Kladný první dojem — obvykle založený spíše na vzhledu než interakci — určuje uživatelem vnímanou hodnotu.

Estetika také vypovídá o vaší značce, produktu nebo službě. Ukazuje, že si dáváte záležet.

Na obranu estetiky

  • Don Norman, expert na design zaměřený na člověka, v článku Emotion & Design: Attractive things work better detailně popisuje důležitost estetiky a její schopnosti zlepšit použitelnost. Jeho kniha Emotion design je tomuto tématu věnována.
  • Studie na téma významu estetiky zjistila, že ačkoliv atraktivní věci nemusí být nutně lepší, lidé je vnímají jako použitelnější. — Do “Attractive Things Work Better”? An Exploration of Search Tool Visualisations (pdf)
  • Stanfordská univerzita na více jak 2500 účastnících zkoumala, jak posuzují důvěryhodnost webu. Výsledky ukazují na důležitost vizuálního designu: „Téměř polovina (46,1 %) spotřebitelů ve studii posuzovala důvěryhodnost webů na základě líbivosti vizuálního designu, zahrnujíc rozložení, typografii, velikost písma a barevnou paletu. (…) Krásný grafický design však nezachrání špatně fungující web. I tak studie ukazuje na jasné spojení mezi kvalitním designem a důvěryhodností webu.“ — Stanford Credibility Project
  • Vývojáři uživatelského rozhraní Macintoshe vynaložili velké úsilí, aby zaoblili rohy obdélníků, jelikož jsou mnohem přívětivější na pohled. — Realizations of Rounded Rectangles
  • Článek Stephena P. Andersona In defense of Eye Candy pojednává o kritické roli estetiky a o tom, jak je naše racionální uvažování úzce propojeno s tím, jak se cítíme.
  • Web designer Dimitry Fadeyev argumentuje, jak je dobrý design konkurenceschopný, a že pravděpodobně hrál významnou roli v některých internetových úspěších (Facebook, Digg). Jinými slovy: „Dobrý design front-endu napovídá, že i na back-endu má vše svůj řád, ať už to je či není pravda.“ — The Value of Good Design
  • „Problémy s vizuálním designem mohou uživatele odradit tak rychle, že nikdy nenarazí na všechna ta chytrá rozhodnutí, která jste udělali u navigace nebo interakčního designu.“ říká UX designér Jesse James Garrett.
  • Joel Spolsky argumentuje, že „Použitelnost není vše. Pokud by experti na použitelnost navrhovali noční klub, byl by čistý, tichý, řádně osvětlený, se spoustou míst k sezení, spoustou barmanů, meníčkem psaným osmnáctibodovým písmem bez patek a se snadno nalezitelnými záchodky. Ale nikdo by tam nechodil. Všichni by byli kousek odsud u Ošklivého kojota a polévali by se pivem.“
  • Max Steenbergen v článku Eye Candy vs. Bare-Bones in UI Design píše, že „Vizuální pozlátko ruší, zatímco strohé provedení nepřitahuje. […] Pokud aplikace nemá jakoukoliv estetickou hodnotu, nejen že selže při snaze získat uživatelovu pozornost, už vůbec ji neudrží.“
  • „Kdo řekl, že potěšení není funkční?“ řekl Charles Eames.