UX mýtus č. 28: Prázdný prostor je nevyžitý prostor

UX mýty jsou autorizovaným překladem původně anglické série, kde tento článek vydal Zoltán Kollin jako Myth #28: White space is wasted space.


„Prázdný prostor“ nebo také „negativní prostor“ odkazuje na prázdné plochy mezi a okolo prvků nebo v rozložení stránky, které jsou často přehlíženy a zanedbávány.

Ačkoliv ho mnozí považují za plýtvání drahocenným prostorem, prázdný prostor je základním prvkem webdesignu a jak napsal Jan Tschichold roku 1930, „je třeba ho považovat za aktivní prvek, ne jen pasivní pozadí“.

Prázdný prostor má vliv nejen na čitelnost a prioritizaci obsahu, ale také hraje důležitou roli ve vizuálním rozložení i v pozicování značky.

Důležitost prázdného prostoru ve webdesignu

 • Usnadňuje čtení i skenování obsahu
  Návod na efektivní používání prázdného prostoru od Web Design Tuts ukazuje na základní úlohu prázdného prostoru, která spočívá ve „snížení množství textu, které uživatel vidí najednou a usnadňuje tak čitelnost“. Přecpaná stránka je neatraktivní a uživatele od čtení odrazuje, obzvlášť pokud není v textu vidět jasná hierarchie. Laboratorní výzkum (PDF), který uskutečněnila Wichita State University, ukázal, že prázdný prostor zvyšuje pochopení textu, ačkoliv může snížit rychlost čtení.
 • Prioritizije prvky uživatelského rozhraní
  Luke Wroblewski v Developing the Invisible tvrdí, že „pro designery je prázdný prostor často tak důležitý, jako obsah samotný,“ jelikož tento neviditelný prvek pomáhá komunikovat, „co je nejdůležitější, co s čím souvisí a co vyžaduje pozornost“.
 • Vede uživatele stránkou
  Jelikož může prázdný prostor přitáhnout na obsah pozornost, „může vaše oko vést od jednoho bodu k druhému,“ tvrdí Carla Rose. Důležitou rolí prázdného prostoru je vést „uživatele skrz stránku podle designerova cíle,“ říká Jason Santa Maria v článku o prázdném prostoru v designu (poznámka k překladu: odkaz je již mrtvý, pravděpodobně šlo o tento článek).
 • Může navodit pocit sofistikovanosti a elegance
  Velkorysé využití bílého prostoru může dokonce přispět k požadovanému pozicování značky. A List Apart sepsal komplexní článek o prázdném prostoru, ve kterém tvrdí, že může „navodit pocit sofistikovanosti a elegance luxusních značek“. Například kosmetika ve svých merkantiliích často používá bohatý prázdný prostor, aby sdělila, že se jedná o produkty vysoké kvality.
 • Je nezbytný pro vyvážené a harmonické rozvržení
  „Prázdný prostor na stránce může být stejně důležitý jako prostor obsazený obrazovým materiálem, protože i prázdný prostor slouží účelu a podporuje vizuální integritu rozvržení,“ říká Jason Santa Maria.

Prvky prázdného prostoru

 • Prostor okolo fotek a obrázků
 • Vnější okraje (margin), vnitřní okraje (padding) a mezery (gutter)
 • Výška řádku a proklad mezi písmeny
 • Prostor mezi sloupci

Krásné weby s velkorysými mezerami

Jak by vypadal svět bez prázdného prostoru