UX mýtus č. 4: Design je o vytvoření hezkého produktu

UX mýty jsou autorizovaným překladem původně anglické série, kde tento článek vydal Zoltán Gócza jako Myth #4: Design is about making a product look good.


Spousta lidí přistupuje k designu jako k dekorativní záležitosti; způsobu, jak udělat web, aplikaci nebo produkt hezký. Design je ovšem hlavně o tom, jak věc funguje. Design je o formě, i o funkci. V kontrastu s uměním není dobrý design jen vizuálně a emočně působivý, ale také přizpůsoben způsobu užití.

Cílem designu je efektivně vyřešit problém. Design je založen na pochopení, jak uživatelé vidí svět, jak přemýšlí a jak se chovají. A nástroje designera nejsou jen barvy a písma, ale také uživatelské průzkumy, prototypování, testování použitelnosti a další.

Jak design definují designeři

  • „Když je design dobrý, stává se neviditelným. Všímáme si jen toho špatného. Přirovnejme ho ke klimatizaci. Všimneme si jí, jen pokud chladí málo nebo příliš, je moc hlasitá nebo z ní kape. Když funguje optimálně, nikdo si ji ani nevšimne a soustředí se na práci.“ — Luke Wroblewski
  • „Design je o rozložení jednotlivých prvků tak, aby co nejlépe dosáhly konkrétního účelu.“ — Charles Eames
  • „Co pro mě znamená design? Stejně jako design si myslím, že je nejlepší tento problém rozdělit, dokud nenajdete nejjednodušší řešení.“ — Paul Scrivens
  • „Design nemá v první řadě bavit nebo se líbit. Primárně má fungovat.“ — Oliver Reichenstein
  • „Designeři řeší problémy rozhodováním nad formou a funkcí. Může jít o cokoliv: psaní textu, rozložení uživatelského rozhraní, návrh židle nebo vymýšlení lepší Netflix obálky, žárovky či židle.“ — Joshua Porter
  • „Správné a špatné v grafickém designu neexistuje. Je pouze efektivní a neefektivní komunikace. Všichni si mohou stěžovat na reklamu v časopisech, ale klienty zajímá jen to, jestli přiláká potenciální zákazníky.“ — Peter Bilak
  • „Design je zaměřen na lidské bytosti. Designovat znamená řešit problémy lidí tím, že je identifikujeme a přineseme to nejlepší možné řešení.“ — Ivan Chermayeff
  • „Design není jen o vzhledu a pocitech. Design je o tom, jak věc funguje.“ — The indispensable quote from Steve Jobs
  • … a spousta dalších citátů, viz třeba web Luka Wroblewskeho.