UX mýtus č. 6: Přístupné weby jsou ošklivé

UX mýty jsou autorizovaným překladem původně anglické série, kde tento článek vydal Zoltán Kollin jako Myth #6: Accessible sites are ugly.


Přístupnost na webu znamená zpřístupnění obsahu lidem s odlišnými schopnostmi nebo technickými omezeními. Klíčovým požadavkem webové přístupnosti je oddělení obsahu (HTML) od vizuální podoby (CSS), aby lidé preferující – nebo vyžadující – vlastní nastylování nepociťovali omezení.

Vzhledem k tomu, že vizuální podoba stránky je definována pomocí stylů, přístupnost by neměla mít žádný vliv na vizuální design.

Příklady krásných, přesto přístupných webů

Další čtení na téma přístupnost vs. vizuální podoba