UX mýtus č. 7: Grafika učiní prvek výraznějším

UX mýty jsou autorizovaným překladem původně anglické série, kde tento článek vydal Zoltán Gócza jako Myth #7: Graphics will make a page element more visible.


Častým pokušením pro zvýraznění důležité informace je užití výrazné a poutavé grafiky. Tento přístup ji ovšem často činí snáz přehlédnutelnou.

Když lidé hledají něco konkrétního, primárně jdou po textu a odkazech, kde hledanou informaci čekají. Velmi často si vyumělkované a barevné prvky pletou s reklamou, a proto se jim zcela vyhýbají.

To ovšem neznamená, že nemůžeme prvek zvýraznit. Kontrast dělá divy a pro prioritizaci obsahu, potažmo webdesign, je proto důležitý.

Výzkumy a články o používání i zneužívání grafiky

  • Studie Jakoba Nielsena sledující pohyb očí potvrzuje, že lidé téměř vždy ignorují cokoliv připomínajícího reklamu. — Banner Blindness: Old and New Findings. Podrobnější diskuze je v jeho knize Prioritizing web usability.
  • „‚Velkým zjištěním je, že bannerová slepota je skutečná. Nejedná se jen o reklamní bannery, ale i cokoliv tak vypadá,‘ říká Jakob Nielsen, ředitel společnosti Nielsen Norman Group. Například web jedné zdravotnické neziskovky používá prvek – nejedná se o reklamu – který lidem radí, co dělat v případě infarktu. Studie však ukázala, že kvůli umístění na stránce ho lidé ignorovali.“ — Marketers Seek a Banner-Blindness Cure
  • Negativní dopady bannerové slepoty se objevily také při volbách v USA v roce 2016, kdy špatně navržený hlasovací lístek vedl k tomu, že 13 % voličů naprosto ignorovalo celou sekci kvůli jejímu umístění. — Banner Blindness in Ballot Design
  • Studie 300 subjektů Francka Largeaulta také potvrzuje existenci vyhýbání se reklamám (ačkoliv hlavním cílem studie bylo porovnání grafických bannerů s textovými odkazy). — Compared efficiency of advertisement banners and contextual sponsored links on the internet
  • Don Norman pojednává o soustředění lidí a schopnosti přehlédnout cokoliv nespadajícího do očekávaných vzorců. Kvůli tomu nekontrolují obsah připomínající reklamu, protože informace většinou najdou ve formě textu a odkazů. — Commentary: Banner Blindness, Human Cognition and Web Design
  • Známý reklamní textař Howard Luck Gossage o vyhýbání se reklamě říká: „Faktem je, že lidé reklamy nečtou. Čtou to, co je zajímá. A to jsou někdy reklamy.“