UX mýtus č. 9: Design musí být originální

UX mýty jsou autorizovaným překladem původně anglické série, kde tento článek vydal Zoltán Kollin jako Myth #9: Design has to be original.


Mnozí designeři by raději místo opření se o zaběhlá pravidla znovu vynalézali kolo. Musí ale brát v potaz, že taková pravidla mají své opodstatnění díky ustálení i opakovanému testování. Jelikož je uživatelé dobře znají, nepotřebují žádné vysvětlení, ani návody. Vzhledem k tomu, že uživatelé upřednostňují použitelnost nad novinkami, zajetá pravidla budou nakonec pro publikum přínosnější.

Může se stát, že nový přístup je žádoucí, ale musíme si být na 100 % jisti, že naše řešení je lepší, než zaběhlý standard.

O významu webových zvyklostí

Další články o konceptu originality