Aleš Krejčí – grafický designer

Nosek Group

Skupina by měla vystupovat jednotně. I vizuálně.

Základní značka Nosek Group. Inverzní varianta značky Nosek Group. Firemní razítko. Nosek Group badge. Nosek Group vizitka.