Aleš Krejčí – grafický designer

Logo není problém.

Jednotný vizuální styl však musí skloubit vše.

Turistický tábor se silným vztahem k přírodě.

Rozhlasová stanice se zaměřením na rozhovory.

Čtvrt století existence stojí za řádnou oslavu.

Téměř kulaté setkání tvůrců internetových standardů.

Další projekty

Nosek Group

FDUF

Galerie Entrée

Lešení Vertima

G&T soft