Aleš Krejčí – grafický designer

Logo není problém.

Jednotný vizuální styl však musí skloubit vše.

Turistický tábor se silným vztahem k přírodě.

Skupina by měla vystupovat jednotně. I vizuálně.

Nástrahy a zabezpečení DNS přehledně.

Další projekty

25 let ZČU

IETF 99

Rádio Dobrý den

FDUF

Galerie Entrée

Lešení Vertima

G&T soft